TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.04.2018 17:06:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

TCD FON 01.01.2018 31.03.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
----------
Açıklama

TCD FON 01.01.2018 31.03.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.210,98
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
5.492,23
% 0,03
Fon Yönetim Ücreti
115.105,33
% 0,54
Hisse Senedi Komisyonu
4.384,27
% 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
1.606,92
% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88,22
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.674,72
% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
138,2
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
4.430,21
% 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.647,13
% 0,02
TOPLAM GİDERLER
137.778,71
% 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ