ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.03.2018 15:01:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017 - 31/12/2017
Tarih
29/03/2018
Saati
10:30
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 5.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2017 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2017 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2018 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2. 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2017 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda kapsamlı ibra edildi. 5. 2017 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu'nun, Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 454.102,24 TL net dönem karının, 22.705,11 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca sermaye artırımına konu edilmesine izin verilmeyen ertelenmiş vergi varlığı gideri tutarı olan -108.278,36 TL'nin ve kalan 539.675,49 TL'nin Geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılması teklifi görüşülerek karara bağlandı. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. 7. 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri tespit edildi. 8. 2018 yılı Şirket Denetçisi olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.