SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Kar Payı Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.03.2018 09:08:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kar Payı Dağıtımı Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2018
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
4000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,2
Net (TL)
0,2
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 28.03.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Kararı gereği,  Ana Sözleşmenin  13. maddesi uyarınca 01 Nisan 2018  tarihinden itibaren 4.000.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 


Tüzel Kişi Ortakları- ASV Holding A.Ş. Brüt Kar Dağıtım Tutarı 4.000.000.- TL Net Kar Dağıtım Tutarı 4.000.000.- TL olarak gerçekleşecektir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.