DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.03.2018 19:13:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırım SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.02.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
50.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
1.369.500
4.855.500
354,54545
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
Nâma
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
9.630.500
34.144.500
354,54545
B Grubu
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
11.000.000
39.000.000,000
354,54545
İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL)
39.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
20.02.2018
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
22.03.2018
SPK Başvuru Tarihi
20.02.2018
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
22.03.2018
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusu T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2018 tarih, 14/427 sayılı kararı ile onaylanmış olup, aynı tarihli 2018/14 sayılı Bülteninde yayımlanmıştır.

Paydaşlarımıza ve Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İHRAÇ BELGESİ (002).pdf
EK: 2
TADİL METNİ.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.