MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.03.2018 14:50:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

MPARK HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Şirket) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 25 Ocak 2018 tarihinde KAP'ta kamuya açıklamış ve halka arz gelirlerinin tamamının net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağını bildirmişti. Şirketimiz, bu taahhüdünü yerine getirmiş ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, net mali borçluluğun azaltılması için kullanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.