HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2018 18:32:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
75.857.033,38
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
20.198.360,46
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
61.758.321
62.768.560
4. Vergiler ( - )
12.518.450
12.718.851,34
5. Net Dönem Kârı
49.239.871
50.049.708,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.502.485,43
2.502.485,43
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
46.737.385,57
47.547.223,23
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
46.737.385,57
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
46.737.385,57
47.547.223,23
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.03.2018 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 Sayılı Tebliği'ne göre hesaplanmış net dönem kârı 49.239.871,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem kârı 50.049.708,66 TL'dir.

2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, 2017 yılı kârından hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, bu konudaki Yönetim Kurulu kararının 30 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.