IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.03.2018 15:07:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Işıklar Holding Sermaye Artısına Katılım Nedenıyle
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.02.2018
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.03.2018
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
0,4
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Mart 2018 tarihinde saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan olan Beybi Giz Plaza. Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2018 tarih ve 0003242692 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakı'nın katılımı ile yapılmıştır.

Gündemin 3 ncü maddesinde yer alan İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK ‘nın II-23.1 Önemli Nitelikli İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri gereğince oy hakkından yoksun olan pay sahipleri oy kullanmamış olup, 394.396,838 adet ret oyuna karşılık 38.425.873,50 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Saygılarımızla,

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.