DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:23.02.2018 17:34:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DENFA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
863.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
23.02.2018
Vade (Gün Sayısı)
178
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
14.50
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZFK21811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
29.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
81.800.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
23.02.2018
Kayıt Tarihi
22.02.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
23.02.2018
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 29.08.2017 tarihinde ihraç edilen, 81.800.000.-TL nominal değerli 178 gün vadeli TRFDZFK21811 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.