TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:15.02.2018 20:40:37
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2017
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Cari Dönem
31.12.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5
2.211
183.714
185.925
31.037
0
31.037
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6
79.568
0
79.568
684
0
684
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
79.568
0
79.568
684
0
684
BANKALAR
7
59.676
15.260
74.936
36.727
1
36.728
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
8
4.092.531
0
4.092.531
2.377.078
0
2.377.078
Tüketici Kredileri
4.092.531
0
4.092.531
2.377.078
0
2.377.078
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
14
91.629
3.161
94.790
27.004
0
27.004
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
9
60.998
0
60.998
19.294
0
19.294
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
9
148.350
0
148.350
29.464
0
29.464
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
9
-87.352
0
-87.352
-10.170
0
-10.170
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
10
7.836
0
7.836
0
0
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11
217
0
217
561
0
561
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12
28.598
0
28.598
12.381
0
12.381
Şerefiye
Diğer
28.598
0
28.598
12.381
0
12.381
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15
3.155
0
3.155
560
0
560
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13
0
0
0
1.109
0
1.109
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
4.426.419
202.135
4.628.554
2.506.435
1
2.506.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
4.426.419
202.135
4.628.554
2.506.435
1
2.506.436
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16
20.009
0
20.009
0
0
0
ALINAN KREDİLER
17
1.575.559
1.961.210
3.536.769
1.432.109
92.788
1.524.897
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18
0
0
0
238.956
0
238.956
Bonolar
0
0
0
238.956
0
238.956
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
19
175.101
900
176.001
108.978
0
108.978
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
20
85.053
0
85.053
545
0
545
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
21
4.636
0
4.636
3.236
0
3.236
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
44.141
0
44.141
24.868
0
24.868
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22
3.063
0
3.063
1.054
0
1.054
Diğer Karşılıklar
22
41.078
0
41.078
23.814
0
23.814
ERTELENMİŞ GELİRLER
23
1.369
0
1.369
1.542
0
1.542
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
13
5.725
0
5.725
10.311
0
10.311
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13
7.625
0
7.625
0
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.919.218
1.962.110
3.881.328
1.820.545
92.788
1.913.333
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
747.226
0
747.226
593.103
0
593.103
Ödenmiş Sermaye
24
575.000
0
575.000
575.000
0
575.000
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
-56.684
0
-56.684
-60.775
0
-60.775
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
24
-65.746
0
-65.746
-65.746
0
-65.746
Diğer Kar Yedekleri
9.062
0
9.062
4.971
0
4.971
Kar veya Zarar
228.910
0
228.910
78.878
0
78.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24
78.878
0
78.878
319
0
319
Net Dönem Karı veya Zararı
150.032
0
150.032
78.559
0
78.559
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PASİF TOPLAMI
2.666.444
1.962.110
4.628.554
2.413.648
92.788
2.506.436
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Cari Dönem
31.12.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
2.637
0
2.637
0
0
0
VERİLEN TEMİNATLAR
140.800
0
140.800
0
0
0
TAAHHÜTLER
1.023
1.129
2.152
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
1.023
1.129
2.152
0
0
0
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.188.274
2.274.717
4.462.991
93.741
92.748
186.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.188.274
2.274.717
4.462.991
93.741
92.748
186.489
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
2.188.274
2.274.717
4.462.991
93.741
92.748
186.489
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.332.734
2.275.846
4.608.580
93.741
92.748
186.489
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Cari Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25
605.664
184.662
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
25
605.664
184.662
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
25
572.465
184.662
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
25
33.199
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
26
-270.388
-67.826
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
26
-249.434
-66.537
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
26
-19.249
-1.091
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
26
-1.705
-198
BRÜT KAR (ZARAR)
335.276
116.836
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27
-94.623
-46.614
Personel Giderleri
27
-17.124
-7.332
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
27
-236
-166
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-58.350
-14.439
Diğer
-18.913
-24.677
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
240.653
70.222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28
584.636
62.279
Bankalardan Alınan Faizler
28
8.063
11.820
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
28
719
95
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
28
719
95
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
98.655
685
Türev Finansal İşlemlerden
28
98.655
685
Diğer
Kambiyo İşlemleri Karı
28
364.180
757
Diğer
28
113.019
48.922
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
30
-77.182
-10.170
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
29
-545.720
-14.351
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
-38
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
-38
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
29
-72.434
-421
Kambiyo İşlemleri Zararı
29
-453.744
-1.095
Diğer
29
-19.542
-12.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
202.387
107.980
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
202.387
107.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
13
-45.230
-26.589
Cari Vergi Karşılığı
13
-36.496
-28.407
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13
-8.734
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13
0
1.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
157.157
81.391
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
157.157
81.391
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-7.125
-2.832
DÖNEM KARI/ZARARI
150.032
78.559
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
31
0,26090000
0,17060000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
31
0,26090000
0,17060000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Cari Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
157.157
81.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.157
81.391
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Cari Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
165.984
111.295
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
580.528
196.482
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-270.388
-67.826
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.199
48.267
Elde Edilen Diğer Kazançlar
113.019
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-69.368
-18.706
Ödenen Vergiler
-41.095
-19.329
Diğer
-179.911
-27.593
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
146.524
-803.435
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.757.157
-2.396.372
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-303.270
-48.703
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.011.872
1.524.897
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
195.079
116.743
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
312.508
-692.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
3
0
-78.939
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11, 12
-24.700
-12.536
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-9.218
0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
1.382
0
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.536
-91.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
250.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-238.956
-11.044
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
-3.034
-18.342
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
0
505.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-241.990
725.614
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
37.982
-58.001
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7
36.552
94.553
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7
74.534
36.552
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Dönem Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.000
319
319
33.674
103.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
70.000
319
319
33.674
103.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
505.000
505.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-48.325
-30.614
-78.939
Dönem Net Karı (Zararı)
78.559
78.559
2.832
81.391
Kar Dağıtımı
-17.421
319
-319
-921
-18.342
Dağıtılan Temettü
-17.421
-921
-18.342
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
319
-319
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000
-65.746
78.559
319
78.559
4.971
593.103
Cari Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
575.000
-65.746
78.559
319
78.559
4.971
593.103
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
575.000
-65.746
78.559
319
78.559
4.971
593.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
150.032
150.032
7.125
157.157
Kar Dağıtımı
78.559
-78.559
-3.034
-3.034
Dağıtılan Temettü
-3.034
-3.034
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
78.559
-78.559
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000
-65.746
228.910
78.878
150.032
9.062
747.226