AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.02.2018 16:39:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.352.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
16.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
68.482,76
47,55747
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
3.903.517,24
47,55747
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
8.352.000
3.972.000,000
47,55747
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
24.01.2018
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
3.972.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
144.000
72.000
50,00000
1
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
AKSU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00038
11.984,64
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
8.208.000
4.104.000
50,00000
1
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00046
36.164,223
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
8.352.000
4.176.000,000
50,00000
48.148,863
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
24.01.2018
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
07.02.2018
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
14.11.2017
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2018
Ödeme Tarihi
26.01.2018 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.01.2018 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.02.2018 Tarih ve 541 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 50.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Kalmak Şartıyla, 8.352.000,00 Ödenmiş Sermayenin, 3.972.000,00 TL'si (%47,5574) İç Kaynaklardan karşılanmak üzere Bedelsiz, 4.176.000 TL si (%50) Bedelli olmak suretiyle 16.500.000,00 TL ye çıkarılmasına karar verilmişti.

Yeni Pay kullanma süresi 24.01.2018 ile 07.02.2018 tarihleri arasında kullanılan Rüçhan haklarından olmak üzere 4.127.861,13 TL nakit girişi olmuştur.

Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının Kullanımından sonra kalan A Grubu 11.984,64 TL lik paylar, İzahnamede belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuz tarafından Nominal değer üzerinden satın alınmış, B Grubu Toplam 36.164,22 TL nominal değerli paylar 12.02.2018 ile 13.02.2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada Satışa Sunulmuş olup, ilgili paylardan 36.164,223 TL nominal değerli pay satışı karşılığı, 187.077,76 TL Emisyon primi olmak üzere (Ortalama 6,173 TL) Toplam 235.226,40 TL Nakit girişi olmuştur.

Bu işlemler Sonucu; artırılan 4.176.000,00 TL Nominal Pay değeri karşılığı, 187.077,76 TL Emisyon primi olmak üzere 4.363.087,75 TL Nakit girişi olmuştur. Böylece Yeni Ödenmiş Sermaye 16.500,000,00 TL Ye çıkmıştır.

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 16.500.000 TL olup, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" Başlıklı, 7. Maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunun uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Kamuoyu ve Yatırımcıların bilgilerine sunulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Taslağı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.