IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.02.2018 15:45:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Işıklar Holding Sermaye Artısına Katılım Nedenıyle Ayrılma Hakkı kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Işıklar Holding Sermaye Artısına Katılım Nedenıyle
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.02.2018
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.03.2018
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
0,4
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklarının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının beher itibari değeri 1 Kuruş olan 24.000.000.000 adet pay karşılığı Işıklar Holding A.Ş. sermayesine ilave edilmesi hususu SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığından SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantısı'na katılıp olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz, "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır."

Saygılarımızla,

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.