TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:29.12.2017 17:44:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nde sahibi bulunduğu payların satın alınması hk

İlgili Şirketler
[MARKA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Perakende ticaret
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000,-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/12/2017
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
30 Haziran 2018, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019, 30 Haziran 2019 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde beş eşit taksitte 5.998.000,-TL olmak üzere toplam 29.990.000,-TL
Edinilen Payların Nominal Tutarı
250.000,-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
119,96-TL
Toplam Tutar
29.990.000,-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4.655,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş. sermayesinde Marka Yatırım Holding A.Ş. %83,675 oranında pay sahibi olup, Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin tahsisli sermaye artırımına 7.000.000,-TL iştirak etmiştir. Şirketimiz imtiyazlı paylarına sahip IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin %50 payı Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Aşkın Korkmaz'a devredilmiştir. Söz konusu imtiyazlı pay devri sonrasında Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerinde de değişiklikler gerçekleşmiştir. Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu aynı şekilde Şirketimizde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Aşkın Korkmaz Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/12/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28/12/2017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Tamamı için 59.979.089,-TL olarak belirlenmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleşecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca,

Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri  A.Ş.'nin 500.000,-TL ödenmiş sermayesinde sahibi bulunduğu 10.000 adet hisseye karşılık gelen 250.000,-TL nominal değerdeki hissenin (sermayesinin %50'si oranında), Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 28 /12/2017 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak 29.990.000,-TL'den vadeli olarak satın alınmasına,

Satın alma bedelinin, 30 Haziran 2018, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019, 30 Haziran 2019 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde beş eşit taksitte 5.998.000,-TL olarak (toplamda 29.990.000,-TL) ödenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1-e, 6. ve 7 nci madeleri uyarınca, söz konusu satın alma işlemi tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre aktif toplamına oranının %50 den fazla olması nedeniyle, ortakların ayrılma hakkı doğmakta olduğundan, söz konusu işlemin genel kurulun onayına sunulmasına

karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.