BORSA İSTANBUL A.Ş.

Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme

Gönderim Tarihi:28.12.2017 18:10:12
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Paylarının Kottan Çıkarılması

İlgili Şirketler
[EGPRO, PIMAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/11/2017
Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme Tarihi
29/12/2017
Açıklamalar

Borsamızca Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ege Profil) tarafından devralınarak birleşen Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. (Pimaş) ile ilgili olarak, Pimaş ortaklarına verilecek Ege Profil paylarının dağıtım tarihinde, Pimaş'ın Borsa kotunda bulunan paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

  Bu çerçevede, Ege Profil'in 28/12/2017 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 29/12/2017 tarihinde Pimaş payları Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Pimaş payları 29/12/2017 tarihinden itibaren işlem görmeyecektir.