ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:21.11.2017 19:55:41
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2017
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2017-30.09.2017 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarına ilişkin sorumluluk beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2017
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/11/2017
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
01.01.2017-30.09.2017 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarına ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.