ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.11.2017 18:17:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışına Başlaması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

İştiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga'da tesis ettiği 1.320 MWe kurulu gücündeki Kömüre Dayalı Elektrik Enerjisi Santralinin 660 MWe kurulu gücündeki 1 No.lu Ünitesinin yapım çalışmaları tamamlanmış olup, 07.11.2017 tarihinde işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimi ve satışına başlanacaktır.

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.