MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.08.2017 14:05:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na Niyet Mektubu sunumu hk

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27 Temmuz 2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 27 Temmuz 2017 tarihinde duyurulduğu üzere, DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi ile, Türk Ticaret Bankası (Banka) ile ilgili doğrudan ya da dolaylı sahip olunan hisse senetleri ve tahvillerin, Banka ile ilgili esas mukavelelerinden doğan hakların ve Banka'ya ait öz sermaye ve varlıkların (aktiflerin), birlikte veya ayrı ayrı, satın alınması veya benzeri bir yöntem ile Şirketimize veya bağlı ortaklıklarımıza devredilmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilendirilmişti.


Söz konusu çalışmalar çerçevesinde gelinen aşama itibariyle, Banka'nın pay senetlerinin alınmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na Niyet Mektubu sunulacaktır.


Söz konusu Niyet Mektubu ile;


a. 1913 yılında kurulmuş 1919 yılında teşekkül etmiş bir şirket olan Banka'nın süresinin uzatılması,

b. Banka'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni,

c. Banka'nın tasfiyesinden dönülmesi,

d. Banka'nın tüm hisselerinin tarafımıza devrinin mümkün olup olmaması,

e. Banka'nın iştirak ve ortaklıklarının durumu,

f. Banka'nın mevcut mevduatının akıbeti,

g. Banka'nın tüm açılmış ve açılması muhtemel dava ve takip dosyalarındaki mevcut riskler,

h. Banka'nın menkul ve gayrimenkullerinin akıbeti,

i. Banka'nın hali hazırda mevcut çalışanlarının akıbeti,

Özel Durum Açıklaması (Genel)

j. Banka'nın devam eden sözleşmeleri ve bağlı yükümlülükleri,


hususlarının değerlendirilerek, ayrıntılı inceleme raporlarının hazırlanabilmesi ve Banka'nın satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'ndan toplantı talep edilmiştir.


Marka Yatırım Holding grubunun halen yürütmekte olduğu Garantör, Brand Plus gibi projeler ile birlikte, bankacılık sektörüne yeni bir banka modeli getirmeyi amaçlayan söz konusu Banka'yı satın alma girişimimiz ile ilgili olarak gelişmeler, KAP aracılığı ile yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.