USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.08.2017 17:03:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
IEYHO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.10.2016
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2016
Devrolunan Şirketin Unvanı
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUCAK00010
1,6473
B Grubu
Hamiline
B Grubu, USAS, TRAUCAKW91M6
1,6473
B Grubu
Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.03.2017
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
07.07.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.08.2017
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ?
Hayır
Ek Açıklamalar

Usaş Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 186691 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye "devir olması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama ile 81.000 adet red oyuna karşılık 29.771.093,452 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Saygılarımızla,

Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.