DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:02.08.2017 19:50:01
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2017
Periyot:2
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3
2
3
5
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6
1.791
1.791
1.459
1.459
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.791
1.791
1.459
1.459
BANKALAR
3
1.120
8.420
9.540
433
6.873
7.306
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4
1.541.143
43.671
1.584.814
1.157.969
82.054
1.240.023
İskontolu Faktoring Alacakları
908.254
908.254
612.237
612.237
Yurt İçi
1.074.551
1.074.551
642.752
642.752
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
-166.297
-166.297
-30.515
-30.515
Diğer Faktoring Alacakları
632.889
43.671
676.560
545.732
82.054
627.786
Yurt İçi
632.889
632.889
545.732
545.732
Yurt Dışı
43.671
43.671
82.054
82.054
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
0
0
0
0
Takipteki Faktoring Alacakları
135.310
135.310
142.314
0
142.314
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
-135.310
-135.310
-142.314
0
-142.314
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10
746
746
925
925
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11
921
921
1.302
1.302
Şerefiye
Diğer
921
921
1.302
1.302
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
14
287
95
382
352
101
453
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
5
5
11.608
11.608
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12
31.355
31.355
38.224
38.224
DİĞER AKTİFLER
10.329
3
10.332
2.558
2.558
ARA TOPLAM
1.587.699
52.192
1.639.891
1.214.830
89.028
1.303.858
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
1.382
1.382
482
482
Satış Amaçlı
1.382
1.382
482
482
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
1.589.081
52.192
1.641.273
1.215.312
89.028
1.304.340
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8
241
241
3.878
3.878
ALINAN KREDİLER
5
1.092.894
176
1.093.070
904.634
904.634
FAKTORİNG BORÇLARI
3.436
619
4.055
4.261
2.685
6.946
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
340
340
439
439
Finansal Kiralama Borçları
368
368
491
491
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-28
-28
-52
-52
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13
263.748
263.748
144.775
144.775
Bonolar
263.748
263.748
144.775
144.775
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
7
14.718
261
14.979
1.722
369
2.091
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18
2.333
2.333
2.625
2.625
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
27.156
27.156
34.591
34.591
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9
1.174
1.174
1.206
1.206
Diğer Karşılıklar
9
25.982
25.982
33.385
33.385
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
18
3.606
3.606
14.501
14.501
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.408.472
1.056
1.409.528
1.111.426
3.054
1.114.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
15
231.745
231.745
189.860
189.860
Ödenmiş Sermaye
137.600
137.600
137.600
137.600
Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
33.363
33.363
33.363
33.363
Yasal Yedekler
33.363
33.363
33.363
33.363
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
20.402
20.402
-21.483
-21.483
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.483
-21.483
-36.568
-36.568
Net Dönem Karı veya Zararı
41.885
41.885
15.085
15.085
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PASİF TOPLAMI
1.640.217
1.056
1.641.273
1.301.286
3.054
1.304.340
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
144.442
135.350
279.792
1.036
79.880
80.916
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
422.666
8.547
431.213
426.761
8.292
435.053
ALINAN TEMİNATLAR
23.164.768
3.052.291
26.217.059
20.461.702
2.838.234
23.299.936
VERİLEN TEMİNATLAR
23
106.454
106.454
87.262
87.262
TAAHHÜTLER
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
0
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
226.089
225.511
451.600
297.478
300.648
598.126
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
226.089
225.511
451.600
297.478
300.648
598.126
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
226.089
225.511
451.600
297.478
300.648
598.126
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
4
1.066.241
466.194
1.532.435
997.093
522.584
1.519.677
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
25.130.660
3.887.893
29.018.553
22.271.332
3.749.638
26.020.970
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
123.152
74.754
66.172
42.187
FAKTORİNG GELİRLERİ
16
123.152
74.754
66.172
42.187
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
120.431
71.717
64.865
40.632
İskontolu
71.908
40.459
38.398
23.129
Diğer
48.523
31.258
26.467
17.503
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.721
3.037
1.307
1.555
İskontolu
1.843
2.145
938
1.257
Diğer
878
892
369
298
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-89.141
-45.287
-47.441
-25.664
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.657
-38.293
-39.176
-21.125
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
-24
-36
-11
-17
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.792
-6.098
-7.479
-4.039
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.668
-860
-775
-483
BRÜT KAR (ZARAR)
34.011
29.467
18.731
16.523
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17
-8.663
-11.287
-4.574
-5.750
Personel Giderleri
-5.703
-7.784
-3.084
-4.219
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-95
12
-48
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-2.960
-3.394
-1.502
-1.951
Diğer
-14
468
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.348
18.180
14.157
10.773
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.525.909
488.686
335.377
298.783
Bankalardan Alınan Faizler
35
32
13
15
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
37.792
20.930
14.845
7.716
Türev Finansal İşlemlerden
37.792
20.930
14.845
7.716
Diğer
Kambiyo İşlemleri Karı
1.470.976
452.307
309.393
288.336
Diğer
17.106
15.417
11.126
2.716
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
4
-2.667
-4.323
-1.161
-1.656
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.496.230
-467.068
-318.786
-293.485
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.744
-9.711
-3.251
-4.623
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.473.245
-455.653
-314.836
-287.158
Diğer
19
-1.241
-1.704
-699
-1.704
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.360
35.475
29.587
14.415
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.360
35.475
29.587
14.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18
-10.475
-6.679
-5.903
-2.465
Cari Vergi Karşılığı
-3.606
-8.468
-3.606
-5.138
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12
-6.869
-2.297
884
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12
1.789
1.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
41.885
28.796
23.684
11.950
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.885
28.796
23.684
11.950
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
41.885
28.796
23.684
11.950
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.885
28.796
23.684
11.950
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.885
28.796
23.684
11.950
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
176.798
81.326
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
120.431
71.717
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-87.449
-44.391
Kiralama Giderleri
-24
-36
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16
2.721
3.037
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4
9.671
14.952
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.703
-7.879
Ödenen Vergiler
3.606
8.468
Diğer
133.545
35.458
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-294.061
-173.293
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-480.573
-418.688
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
10.437
6.439
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.891
4.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-99
-86
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
188.436
231.387
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.371
3.379
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-117.263
-91.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
560
100
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
560
100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
118.973
82.428
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24
-36
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
118.949
82.392
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-6
-3
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.240
-9.478
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.305
12.809
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
9.545
3.331
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Dönem Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-36.568
-36.568
174.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
33.363
33.363
-36.568
-36.568
174.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
28.796
28.796
28.796
Kar Dağıtımı
-36.538
36.538
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
-36.538
36.538
0
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-7.772
-36.538
28.796
203.571
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-21.483
-36.538
15.085
189.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
33.363
33.363
-21.483
-36.568
15.085
189.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
41.885
41.885
41.885
Kar Dağıtımı
15.085
-15.085
0
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
20.402
-21.483
41.885
231.745