METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.07.2017 11:16:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2016
Karar Tarihi
01.06.2017
Genel Kurul Tarihi
29.06.2017
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.06.2017
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2016 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp, karara bağlanması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Şirketin, 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2016 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
16 - 16- Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
METEMTUR 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET İLANI .pdf - İlan Metni
EK: 2
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2017 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih ve 26119385 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. HÜSEYİN ÇAKMAK' ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.07.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
METEMTUR 29.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
METEMTUR 29.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 01 Haziran 2017 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce ilan etmiş olduğumuz 20.06.2017 tarih ve saat 11:00 yapılcak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihini Ticaret Sicil Müdürlüğü isteği üzerine 29.06.2017 Perşembe günü saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde gündemi görüşmek üzere yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.