IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.07.2017 14:03:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme İşleminde Kamuyu Aydınlatma Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
USAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.06.2016
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2016
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
1,6473
B Grubu
Hamiline

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
2.561.724,9
2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
283.559.539,31
257.474.469
541.034.008,31
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
286.121.264,21 TL
257.474.469 TL
0 TL
543.595.733,21 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.03.2017
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
07.07.2017
Ek Açıklamalar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2017 tarihinde onaylanan Duyuru Metni, revize edilmiş Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son 3 yıllık finansal tablolar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, birleşme nedeniyle esas sözleşme tadil tasarısı ile 31.03.2017 tarihli ara dönem finansal tablolar ekte ortaklarımızın ve diğer ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ekler: 1- Duyuru Metni

2- Birleşme Sözleşmesi

3- Birleşme Raporu

4- Uzman Kuruluş Raporu

5- Tahmini Açılış Bilançosu

6- Son 3 Yıllık Finansal Raporlar

7- Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

8- Son 3 Yıllık Faaliyet Raporları

9- Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

10-31.03.2017 tarihli finansal tablolar

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Duyuru Metni 1.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
SPK Onaylı Duyuru Metni 2.pdf - Duyuru Metni
EK: 3
Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 4
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 5
Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 6
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 7
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014.pdf - Diğer
EK: 8
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015.pdf - Diğer
EK: 9
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016.pdf - Diğer
EK: 10
IEYHOL Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 .pdf - Diğer
EK: 11
IEYHO 2014 Faal Raporu.pdf - Diğer
EK: 12
IEYHO 2015 Faal Raporu.pdf - Diğer
EK: 13
IEYHO 2016 Faal Raporu.pdf - Diğer
EK: 14
IEYHO 31.03.2017 Faal Raporu.pdf - Diğer
EK: 15
Tadil Metni.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.