METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.06.2017 14:30:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2016 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.05.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.06.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
METUR, TREMETU00012
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
METUR, TREMETU00012
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kar Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler çerçevesinde; Şirketimizin, vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi yönünde, 29.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmuştur ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi için oy birliği ile kabul edilmiştir.

Saygılarımızla


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Metur 2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
42.721,21
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.056.320
10.847.761,79
4. Vergiler ( - )
0
1.799.295,97
5. Net Dönem Kârı
7.056.320
9.048.465,82
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
9.706.609
1.851.281,93
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
7.197.183,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.