BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.05.2017 12:49:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRKO, TREBRKO00019
60.000.000
60.000.000
100,00000
0,52
BRKO, TREBRKO00019
Hamiline
BRKO(RÜÇHAN), TRRBRKO00011
47.205.533,87
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
60.000.000,000
100,00000
47.205.533,870
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan payları taaahhüt eden yoktur. Kalan paylar rüçhan kakkı fiyatından aşağı olmamak üzere, Borsa 1. Pazarda satılacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
12.05.2017
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
26.05.2017
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
13.01.2017
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
21.04.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
16.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.05.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 60.000.000.- TL bedelli artırılarak 120.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin 12.05.2017 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 26.05.2017 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 47.205.533,87 Türk Lirası olup, kalan paylar, 01.06. 2017 - 02.06.2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerli 100 adet pay 0,52 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.birko.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ‘nin www.investaz.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
0 izahname1_83Sayfalar.pdf
EK: 2
1 EsasSozlesmeSON.pdf
EK: 3
3 RiskBildirimFormu.pdf
EK: 4
2 BagimsizDenetimSorumlulukBeynani.pdf
EK: 5
4 GuvenceRaporu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.