BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.03.2017 09:55:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Parsellerin OSB'den Çıkarılması Hakkında Bakanlık Tarafından Gönderilen Açıklama..

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

15 şubat 2017 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz ; 

 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu (445.991,45 m2 toplam büyüklüğü olan) parsellerimizin  OSB sınırları dışarısına çıkarılmasını da içeren  İmar Planına,  askı sürecinde Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı nezdinde üçüncü şahıs tarafından yapılan  itirazın,  Bakanlıkca yapılan değerlendirme  sonucu red edildiği  ve böylece parsellerimizin  OSB dışına çıkartılmasını içeren Niğde OSB  İlave  ve Revizyon İmar Planının aynı ile kabul edilip kesinleştiği bilgisi,  Niğde OSB 'nin 20.03.2017 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.    

Konu ile ilgili olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 57540384/453.04/51E1125 karar tebliğ yazısı ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.