METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:15.03.2017 14:38:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

31.12.2016 Finansal Rapuru Dipnot Değişikliği

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2016-31.12.2016
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
DİPNOT 11 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ALTINDA YER ALAN 11.2 NOLU DİPNOT
Değişikliğin Nedeni
SEVHEN FAZLA YAZILAN 2016 YILI TEMİNAT TUTARI
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

31.12.2016 finansal raporu ile birlikte verilen dipnotların, 11.2 numaralı "Verilen teminat, rehin ve ipotekler" başlıklı dipnotunda yer alan 2016 yılı bakiyesi sevhen fazla yazılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.