ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:13.03.2017 13:48:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Acredo Technology BV (Acredo) tarafından gönderilen İhtarname Hakkında.

İlgili Şirketler
[ANELE, ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Acredo Technology BV (Acredo) tarafından hazırlanan ve Anel Telekom hisselerinin satışı konusunda Şirketimiz ile birlikte hareket eden Çelikel Ailesi fertlerinin muhatap alındığı 28/2/2017 tarihli ihtarnamede Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) hisselerinin Anel Elektrik ve Çelikel ailesinin elinde bulunan kısmının Acredo'ya satışına ilişkin olarak şirketimize yapılan 2.197.986,91 TL tutarındaki ön ödemenin pay devir sürecinin sonuçsuz kalması nedeniyle işlemiş faizi ile birlikte Acredo ya iadesi talep edilmiştir.

  

 

  

Şirketimiz ve şirketimiz ile hisse satışı konusunda birlikte hareket eden Çelikel ailesi fertleri tarafından hazırlanan ve Acredo'nun muhatabı olduğu 2/3/2017 tarihli ihtarname ile;

  

- Acredo ile aramızda imzalanmış olan 14.01.2016 tarihli Hisse devir sözleşmesi (Hisse devri sözleşmesi) şartlarının Acredo tarafından süresi içerisinde yerine getirilmediği;

  

- Bu nedenle Acredo ‘nun şirketimizden herhangi bir nakdi alacağının bulunmadığı;

  

- Hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, alınan kaparo karşılığında sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki  30 günlük Borsa İstanbul A.S. deki Anel Telekom ağırlıklı fiyatı esas alınarak hesaplanacak tutarda B grubu Anel Telekom hissesi verileceği;

  

- Hisse teslim işlemini gerçekleştirebilmek için Acredo'nun bir yatırım hesabı bildirmesinin beklendiği;

  

- Muhatap tarafından gönderilen ihtarnamedeki hususların kabul edilmediği;

  

Hususları bildirilmiştir.

  

Konuya ilişkin bundan sonra meydana gelebilecek olası yazışma, ihtarname, uzlaşma gibi tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.