DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:22.02.2017 20:19:52
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2016
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetim Raporu

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2016
Önceki Dönem
31.12.2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3
0
1
1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6
1.459
1.459
409
409
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.459
1.459
409
409
BANKALAR
3
433
6.873
7.306
10.599
2.209
12.808
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7
0
1
1
FAKTORİNG ALACAKLARI
4
1.157.969
82.054
1.240.023
715.780
36.607
752.387
İskontolu Faktoring Alacakları
612.237
612.237
343.419
343.419
Yurt İçi
642.752
642.752
357.762
357.762
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
-30.515
-30.515
-14.343
-14.343
Diğer Faktoring Alacakları
545.732
82.054
627.786
372.361
36.607
408.968
Yurt İçi
545.732
545.732
372.361
372.361
Yurt Dışı
82.054
82.054
36.607
36.607
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
0
0
0
0
0
Takipteki Faktoring Alacakları
142.314
142.314
152.691
643
153.334
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
-142.314
-142.314
-152.691
-643
-153.334
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11
925
925
1.230
1.230
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12
1.302
1.302
1.156
1.156
Şerefiye
Diğer
1.302
1.302
1.156
1.156
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15
352
101
453
357
81
438
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11.608
11.608
2.497
2.497
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13
38.224
38.224
26.896
26.896
DİĞER AKTİFLER
2.558
2.558
1.869
1.869
ARA TOPLAM
1.214.830
89.028
1.303.858
760.795
38.897
799.692
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
482
482
1.410
1.410
Satış Amaçlı
482
482
1.410
1.410
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
1.215.312
89.028
1.304.340
762.205
38.897
801.102
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9
3.878
3.878
ALINAN KREDİLER
5
904.634
904.634
533.776
533.776
FAKTORİNG BORÇLARI
4.261
2.685
6.946
4.277
1.226
5.503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
439
439
613
613
Finansal Kiralama Borçları
491
491
737
737
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-52
-52
-124
-124
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14
144.775
144.775
72.383
72.383
Bonolar
144.775
144.775
72.383
72.383
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
8
1.722
369
2.091
1.423
340
1.763
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19
2.625
2.625
1.833
1.833
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
34.591
34.591
4.698
4.698
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10
1.206
1.206
1.325
1.325
Diğer Karşılıklar
10
33.385
33.385
3.373
3.373
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
19
14.501
14.501
5.758
5.758
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.111.426
3.054
1.114.480
624.761
1.566
626.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
16
189.860
189.860
174.775
174.775
Ödenmiş Sermaye
137.600
137.600
137.600
137.600
Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
33.363
33.363
33.363
33.363
Yasal Yedekler
33.363
33.363
33.363
33.363
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
-21.483
-21.483
-36.568
-36.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.568
-36.568
Net Dönem Karı veya Zararı
15.085
15.085
-36.568
-36.568
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
PASİF TOPLAMI
1.301.286
3.054
1.304.340
799.536
1.566
801.102
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2016
Önceki Dönem
31.12.2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
1.036
79.880
80.916
62
48.586
48.648
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
426.761
8.292
435.053
409.505
8.864
418.369
ALINAN TEMİNATLAR
20.461.702
2.838.234
23.299.936
14.976.710
1.836.611
16.813.321
VERİLEN TEMİNATLAR
24
87.262
87.262
22.101
22.101
TAAHHÜTLER
0
129.329
129.329
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
129.329
129.329
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
297.478
300.648
598.126
130.766
131.489
262.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
297.478
300.648
598.126
130.766
131.489
262.255
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
297.478
300.648
598.126
130.766
131.489
262.255
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
997.093
522.584
1.519.677
572.241
216.948
789.189
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.271.332
3.749.638
26.020.970
16.111.385
2.371.827
18.483.212
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
164.945
164.187
FAKTORİNG GELİRLERİ
17
164.945
164.187
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
159.108
156.984
İskontolu
88.201
83.008
Diğer
70.907
73.976
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.837
7.203
İskontolu
3.966
4.652
Diğer
1.871
2.551
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-101.436
-109.114
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-89.734
-91.608
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
-72
-96
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.860
-15.242
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.770
-2.168
BRÜT KAR (ZARAR)
63.509
55.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18
-22.247
-19.957
Personel Giderleri
-16.213
-14.684
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-44
-35
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-5.990
-5.238
Diğer
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.262
35.116
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.690.600
1.348.937
Bankalardan Alınan Faizler
58
312
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
25.824
62.749
Türev Finansal İşlemlerden
25.824
62.749
Diğer
Kambiyo İşlemleri Karı
1.664.718
1.285.876
Diğer
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-8.428
-108.316
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.705.176
-1.321.435
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-40.154
-80.588
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.632.583
-1.235.561
Diğer
20
-32.439
-5.286
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.258
-45.698
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.258
-45.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19
-3.173
9.130
Cari Vergi Karşılığı
-14.501
-5.758
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11.328
14.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.085
-36.568
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.085
-36.568
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
15.085
-36.568
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.085
-36.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.085
-36.568
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
26.316
97.398
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
159.166
156.984
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-99.594
-106.850
Kiralama Giderleri
-72
-56
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17
5.838
7.203
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4
16.310
4.129
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.257
-14.649
Ödenen Vergiler
-3.173
-438
Diğer
-35.902
51.075
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-107.461
-159.440
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-507.078
-969.250
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-21.266
21.384
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.443
-3.176
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-174
-613
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
376.342
793.576
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
43.272
-1.361
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-81.145
-62.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12
-544
-1.007
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-543
-1.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
69.238
120.797
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
-55.830
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
96
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
69.238
65.063
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.946
3.413
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.504
5.427
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.809
7.382
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
7.305
12.809
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Dönem Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
24.699
24.699
104.874
104.874
267.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
24.699
24.699
104.874
104.874
267.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
-36.568
-36.568
-36.568
Kar Dağıtımı
40.380
8.664
8.664
-104.874
-104.874
-55.830
Dağıtılan Temettü
-55.830
-55.830
-55.830
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
40.380
-40.380
-40.380
Diğer
8.664
8.664
-8.664
-8.664
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-36.568
-36.568
174.775
Cari Dönem
01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-36.568
-36.568
174.775
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
33.363
33.363
-36.568
-36.568
174.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
15.085
15.085
15.085
Kar Dağıtımı
-36.568
36.568
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
-36.568
36.568
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
33.363
-21.483
-36.568
15.085
189.860