BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.02.2017 13:10:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimzie ait parsellerin OSB Sınırları Dışına Çıkarılması Süreci İle İlgili Bilgi.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21 Aralık 2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

21 Aralık 2016 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz,  Şirketimize ait Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin OSB sınırları dışarısına çıkarılmasına dair, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, mer'i mevzuata ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu yönündeki kararının ardından, parsellerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; Niğde OSB den son gelişmelerle ilgili olarak tarafımızın bilgilendirilmesi talep edilmiştir.


Niğde OSB tarafından tarafımıza gönderilen cevabi yazı kapsamında;

  

"Mülkiyeti Birko birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş ‘ye ait olan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin OSB sınırları dışarısına çıkarılmasını da içeren Niğde OSB İlave ve Revizyon İmar Planına askı sürecinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na itiraz olmuştur.

  

Bu itiraz değerlendirme sürecinde olup, sonuçlandığı zaman şirketinize detaylı bilgi verilecektir. " denilmiştir.


Konu ile ilgili olarak önümüzdeki süreçlerle ilgili gelişmeleri kamu ile paylaşacağımızı bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.