BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.01.2017 11:51:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birko Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yapıldı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRKO, TREBRKO00019
60.000.000
60.000.000
100,00000
0,52
BRKO, TREBRKO00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
60.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Borsa 1. Pazarda Satılacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
13.01.2017
Ek Açıklamalar

SPK BAŞVURUSU YAPILDI

Şirketimiz 60.000.000.- TL'lık çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000. - TL 'na artırılması ve tamamı nakden artırılan 60.000.000. TL 'lık sermayeyi temsil eden paylar için ortaklarımızın % 100 oranında rüçhan hakkına sahip olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Kararımız ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SPKurulu'na başvurulmuştur.

KAYDİLEŞMEYEN SENETLER HAKKINDA

Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için en geç rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde 0 388 225 00 00 nolu telefondan bilgi alarak, Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş Niğde Bor Yolu 8. Km . No : 288 - NİĞDE adresine müracaatla, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızca fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri, rüçhan hakkı kullanımına konu olmayacaktır ve borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla yukarıdaki adrese teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.