VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.01.2017 09:00:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

ANELT Pay Satım Bildirimi

İlgili Şirketler
[ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
13.01.2017 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (ANELT) payları ile ilgili olarak 0,45-TL fiyattan 192.056 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. sermayesindeki pay oranımız 13.01.2017 tarihi itibariyle % 4,99 sınırına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13/01/2017
Satım (Sell)
192.056
0,45
86.425,2
2.687.056,45
% 5,37
2.495.000,45
% 4,99
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.