USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.01.2017 15:26:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
IEYHO ve USAŞ Birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve ilgili belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
IEYHO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.10.2016
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30.09.2016
Devrolunan Şirketin Unvanı
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen)
0,41
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUCAK00010
1,6737
B Grubu
Hamiline
B Grubu, USAS, TRAUCAKW91M6
1,6737
B Grubu
Hamiline
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ?
Hayır
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Işıklar Enerji)'nin Şirketimizi tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde "devir almak" suretiyle, Işıklar Enerji bünyesinde yapılacak birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına ve imzalı haliyle KAP'ta açıklanmasına,karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.


Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.