BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.12.2016 19:31:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRKO, TREBRKO00019
60.000.000
60.000.000
100,00000
0,52
BRKO, TREBRKO00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
60.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Borsa 1. Pazarda Satılacaktır.
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereği aşağıdaki açıklayı kamuoyu ile paylaşırız..

Yönetim Kurulumuz 30 Aralık 2016 tarihli toplantısında, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 60 milyon TL'den; 120 milyon TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımının aşağıdaki şartlarda yürütülmesine oy birliği ile karar vermiştir.

1-Nakden artırılacak 60 milyon TL sermaye için;

-Ortaklarımızın % 100 oranında rüçhan hakkı bulunmaktadır, rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan kısım Borsa İstanbul Birincil Piyasada halka arz edilecektir.

-YMM Raporu ile tespit edilmek suretiyle, nakdi borcumuz bulunan ortaklarımızın rüçhan haklarının, bedelleri borcumuzdan mahsup suretiyle kullandırılacaktır.

2-Şirketimiz hisseleri son 30 günden fazla bir süredir Borsa İstanbul'da nominal değerin altında işlem gördüğünden;

-Rüçhan hakkı kullanım fiyatını; mevzuat çerçevesinde karar tarihimizden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olacaktır.

-Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gündür.

3-Mevzuat çerçevesinde gerekli diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.