BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:26.12.2016 18:16:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Penye ve Open-End Fabrika Makine ve Teçhizatlarının Satışı Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim kurulumuz  yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Bakanlık oluru alınan 458 / 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkacağı ve sanayi parseli olarak kullanılamayacağından Penye ve Open-end işletmelerindeki makine ve teçhizatın satışı için 24.12.2016 tarihli genel kurul gündeminde yer alan ve SPK mevzuatı gereği SPK Lisanslı firmaya yaptırdığımız KAP'ta ilan edilen değerleme raporu esas alınarak (KAP'ta genel kurul evraklarıyla ve www.birko.com.tr adresinde ilan edilmiş olup şirketimizden de talep edilebilecektir.) Türkiye çapında yayın yapan en az iki ulusal gazetede ilan edilmesine, tekliflerin kapalı zarf usulü ile toplanıp noter huzurunda açılmasına ve tekliflerin uygun görülmesi halinde OSB dışına çıkarılacak parseller üzerindeki penye ve open-end işletmelerindeki makine ve teçhizatın satılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.