ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.11.2016 18:11:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Anel Telekom Hisseleri Hakkında

İlgili Şirketler
[ANELE, ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakereler, 11/8/2016 tarihinde sonuçlanmış ve 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak  güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalınmıştır. Söz konusu mutabakat çerçevesinde belirlenen şartların yerine getirilebilmesi amacıyla, Acredo Technology BV, 20/09/2016, 20/10/2016 tarihlerinde şirketimizden yazılı olarak  ilave süre taleplerinde bulunmuş, bu talepler yönetim kurulumuzca uygun mütalaa edilerek, ek süreler tanınmıştır. Bu gelişmeler aynı tarihli KAP açıklamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

En son, 20/10/2016 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile talepleri doğrultusunda Acredo Technology BV' ye gereken şartları yerine getirmesi amacıyla 30/11/2016 tarihine kadar ilave süre tanındığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Acredo BV tarafından 30/11/2016 tarihi itibariyle şirketimize gönderilen yazı da, gelişmekte olan ülkelerin kurlarındaki ve borsalarındaki gelişmelerden söz edilmekte, "Bu gelişmelerin ışığında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30 Kasım 2016 tarihinde aldığı karar ile yeni bir hisse devir sözleşmesi imzalamaktan vazgeçmiş ve satın alma sürecini sonlandırmaya karar vermiştir." denilmektedir. Acredo Technology BV' nin bu bildirimi neticesinde şirketimiz aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı süreci, neticesiz kalmıştır.

 

        

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.