BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.11.2016 18:14:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesi Yönetim Kurulu Kararı..

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve  İşletme hayatının   sürekliliği kapsamında  değerlendirilmesi sonucunda  Şirketimiz  Yönetim        Kurulu, aşağıdaki   hususlarda oybirliği ile karar almıştır;

1-Halı işletmesinin yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi bir yöntem ile değerlendirebilmesi.

2-Şirketimiz 458 Ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerinin arsa, bina makina ve teçhizat değerlerinin    yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve  parsellerin  değerlendirilebilmesi.

3-Yukarıdaki kararlarımız, SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği kapsamında değerlendirildiğinde;

Tebliğ gereği, Kamuya Açıklanmış Son Finansal Tablo olan 30.09.2016 tarihli bilanço esas             alınmıştır.

                                                 
 

Halı  İşletmesi kayıtlı (net) değeri (455/6 Parsel)

 
 

22.877.336

 
 

Arsa  Kayıtlı Değer (458/2,3,4,5,6,7 Parseller)         

 
 

52.427.935

 
 

Bina  Kayıtlı Değer

 

(458/2,3,4,5,6,7  Parseller)

 
 

32.240.077

 
 

Makina kayıtlı  (net) değer (458/2,3,4,5,6,7 Parseller)

 
 

3.007.438

 
 

                               TOPLAM                     

 
 

110.552.786

 
 

                        AKTİF TOPLAMI

 
 

212.358.634

 

 

Değerlendirilme kararı verilen varlık toplamı  /  AKTİF Toplamı  =  %  52,05

Tebliğde öngörülen % 50  oranın  üzerinde olduğu için   yapılması kararlaştırılan  işlemlerin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

                  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.