BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:21.11.2016 09:31:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikiliği İle İlgili Olarak SPK İzni Alınmış Olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İnceleme ve Onayına Sunulmuştur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim kurulumuz, 14.10.2016 tarih ve 186 sayılı aldığı kararında, geçerlilik süresi dolmuş bulunan 100.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL'sı olarak belirlenmesi ve SPK düzenlemelerine uyum amacıyla esas sözleşmenin 3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,21,23,24,26,28 maddelerin tadil tasarıları ve esas sözleşmeye 33 madde olarak (Tahvil ve sair menkul kıymet ihracı) ile 34. Madde olarak (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) başlıklı iki yeni madde metni eklenmesi için SPK ‘ya yapılan başvuru sonuçlanmış ve gerekli izin alınmış olup, gerekli inceleme ve onay için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına teslim edilmiştir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.