BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:10.11.2016 09:49:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurulu Kararı hk

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından   Tüketici Elektroniği ve konsol oyunları perakende sektöründe, üreticiler ile perakendecilerin rekabeti bozucu uyumlu eylem, anlaşma, teşebbüs birliğini yasaklayan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesi kapsamında 15.02.2015 tarihinde, Tüketici Elektroniği sektöründe faaliyet gösteren 11 şirket hakkında açılan soruşturmada karar açıklandı.  26.10.2016 tarihinde şirketlerin Rekabet Kurulu'na yaptıkları sözlü savunmalarının ardından verilen karara göre:

-Bilgisayar ve konsol oyunları pazarında Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya ulaşamadığına ve bu nedenle  idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,

-Tüketici Elektroniği pazarında Bimeks Bilgi İşlem ve dış Ticaret A.Ş.'nin, yine aynı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla  idari para cezası verilmesine yer olmadığına,
karar verildi.

Dolayısıyla, şirketimiz hakkında, her iki soruşturmada da Rekabetin korunmasına dair kanunu ihlal etmediğine ve herhangi bir ceza verilmediğine, Rekabet Kurulu tarafından  07.11.2016 tarihinde karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.