ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:31.10.2016 21:42:15
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2016
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.09.2016 tarihli finansal raporlarımıza ilişkin sorumluluk beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2016
Karar Sayısı
45
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

30.09.2016 tarihli finansal raporlarımıza ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.