ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:31.10.2016 21:41:15
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2016
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.09.2016 tarihli Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.09.2016
Önceki Dönem
31.12.2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4
3
0
3
6
0
6
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
BANKALAR
4
187
0
187
372
0
372
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
0
0
0
0
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5
361
0
361
361
0
361
FAKTORİNG ALACAKLARI
6
237.926
0
237.926
295.031
0
295.031
İskontolu Faktoring Alacakları
219.436
0
219.436
280.140
0
280.140
Yurt İçi
224.429
0
224.429
290.411
0
290.411
Yurt Dışı
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.993
0
-4.993
-10.271
0
-10.271
Diğer Faktoring Alacakları
18.490
0
18.490
14.891
0
14.891
Yurt İçi
18.490
0
18.490
14.891
0
14.891
Yurt Dışı
0
0
0
0
0
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
0
0
0
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
0
0
0
0
0
DİĞER ALACAKLAR
8
6.137
0
6.137
4.513
0
4.513
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6
62.779
0
62.779
14.616
0
14.616
Takipteki Faktoring Alacakları
111.926
0
111.926
54.631
0
54.631
Takipteki Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
Özel Karşılıklar (-)
-49.147
0
-49.147
-40.015
0
-40.015
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
0
0
0
0
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9
19.134
0
19.134
18.924
0
18.924
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10
32
0
32
31
0
31
Şerefiye
0
0
0
0
0
0
Diğer
32
0
32
31
0
31
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11
378
0
378
257
0
257
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20
155
0
155
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12
5.963
0
5.963
3.363
0
3.363
DİĞER AKTİFLER
13
33
30
63
11
0
11
ARA TOPLAM
333.088
30
333.118
337.485
0
337.485
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
AKTİF TOPLAMI
333.088
30
333.118
337.485
0
337.485
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
ALINAN KREDİLER
14
216.993
0
216.993
288.470
0
288.470
FAKTORİNG BORÇLARI
17
692
0
692
739
0
739
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15
0
0
0
7.260
0
7.260
Finansal Kiralama Borçları
0
0
0
8.861
0
8.861
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
0
0
-1.601
0
-1.601
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16
61.196
0
61.196
0
0
0
Bonolar
61.196
0
61.196
0
0
0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
Tahviller
0
0
0
0
0
0
DİĞER BORÇLAR
17
107
0
107
169
0
169
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17
4
0
4
3
0
3
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18
437
0
437
723
0
723
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19
801
0
801
1.004
0
1.004
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
624
0
624
463
0
463
Diğer Karşılıklar
177
0
177
541
0
541
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
20
0
0
0
212
0
212
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
0
0
0
0
0
ARA TOPLAM
280.230
0
280.230
298.580
0
298.580
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
52.888
0
52.888
38.905
0
38.905
Ödenmiş Sermaye
21
50.000
0
50.000
20.000
0
20.000
Sermaye Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22
6.993
0
6.993
6.993
0
6.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
0
0
0
0
0
Kar Yedekleri
23
6.912
0
6.912
8.315
0
8.315
Yasal Yedekler
1.999
0
1.999
1.881
0
1.881
Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
4.913
0
4.913
6.434
0
6.434
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zarar
-11.017
0
-11.017
3.597
0
3.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24
0
0
0
0
0
0
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.017
0
-11.017
3.597
0
3.597
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
0
0
PASİF TOPLAMI
333.118
0
333.118
337.485
0
337.485
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.09.2016
Önceki Dönem
31.12.2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6
358.662
358.662
366.357
366.357
ALINAN TEMİNATLAR
6
3.951.628
5.166
3.956.794
3.201.004
5.656
3.206.660
VERİLEN TEMİNATLAR
25
0
0
0
10.665
0
10.665
TAAHHÜTLER
26
20.801
20.801
12.434
12.434
Cayılamaz Taahhütler
20.801
20.801
12.434
12.434
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
3.721.772
10.364
3.732.136
3.219.282
10.924
3.230.206
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.052.863
15.530
8.068.393
6.809.742
16.580
6.826.322
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 30.09.2015
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2016 - 30.09.2016
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.303
42.178
10.010
15.354
FAKTORİNG GELİRLERİ
28
36.303
42.178
10.010
15.354
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
31.474
35.350
8.453
12.925
İskontolu
30.094
33.663
8.074
12.338
Diğer
1.380
1.687
379
587
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.829
6.828
1.557
2.429
İskontolu
4.482
6.342
1.446
2.269
Diğer
347
486
111
160
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29
-33.293
-26.963
-11.619
-10.887
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.652
-25.967
-8.148
-10.542
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
0
0
0
Finansal Kiralama Giderleri
-1.891
-884
-1.361
-287
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.038
0
-1.789
0
Diğer Faiz Giderleri
0
0
0
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-712
-112
-321
-58
BRÜT KAR (ZARAR)
3.010
15.215
-1.609
4.467
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30
-8.212
-8.182
-2.833
-3.098
Personel Giderleri
-6.091
-6.296
-2.063
-2.428
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-95
-83
-31
-27
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
0
0
Genel İşletme Giderleri
-2.026
-1.803
-739
-643
Diğer
0
0
0
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.202
7.033
-4.442
1.369
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31
1.052
487
212
175
Bankalardan Alınan Faizler
108
0
107
0
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
160
0
78
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0
160
0
78
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
0
0
0
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
0
0
-6
Türev Finansal İşlemlerden
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
-6
Kambiyo İşlemleri Karı
4
0
4
0
Diğer
940
327
101
103
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32
-9.425
-1.947
-3.430
-529
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33
-42
-95
1
0
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
0
0
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
0
0
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0
0
1
0
Diğer
-42
-95
0
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.617
5.478
-7.659
1.015
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.617
5.478
-7.659
1.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
2.600
-709
1.523
718
Cari Vergi Karşılığı
0
-1.458
0
-322
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34
2.600
749
1.523
1.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-11.017
4.769
-6.136
1.733
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.017
4.769
-6.136
1.733
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
0
0
0
DÖNEM KARI/ZARARI
-11.017
4.769
-6.136
1.733
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 30.09.2015
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2016 - 30.09.2016
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.017
4.769
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.017
4.769
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Önceki Dönem
01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-6.012
9.328
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
25.993
36.153
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-26.450
-24.907
Kiralama Giderleri
-1.891
-884
Alınan Temettüler
0
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.314
6.885
Elde Edilen Diğer Kazançlar
161
215
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0
258
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.983
-5.401
Ödenen Vergiler
0
-1.135
Diğer
36
-2.156
-1.856
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-80.641
-4.210
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5.413
-98.766
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-7.017
-2.073
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-47
-142
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-8.861
-1.596
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-69.788
99.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-341
-860
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-86.653
5.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9
-386
-100
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0
0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0
0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0
0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0
0
Diğer
10
-17
-2.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-403
-2.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
60.213
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.055
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
30.000
0
Temettü Ödemeleri
0
-2.600
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-290
-287
Diğer
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
86.868
-2.887
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-188
131
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
378
201
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
190
332
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Dönem Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21
16.000
3.398
-23
7.310
1.333
5.977
7.605
7.605
34.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
21
16.000
3.398
-23
7.310
1.333
5.977
7.605
7.605
34.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.000
-4.000
-4.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
4.769
4.769
4.769
Kar Dağıtımı
24
5.005
548
4.457
-7.605
-7.605
-2.600
Dağıtılan Temettü
-2.600
-2.600
-2.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.005
548
4.457
-5.005
-5.005
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000
3.398
-23
8.315
1.881
6.434
4.769
4.769
36.459
Cari Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21
20.000
6.971
22
8.315
1.881
6.434
3.597
3.597
38.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.315
1.881
6.434
3.597
3.597
38.905
Yeni Bakiye
21
6.971
22
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000
25.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000
-5.000
-5.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
-11.017
-11.017
-11.017
Kar Dağıtımı
24
3.597
118
3.479
-3.597
-3.597
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.597
118
3.479
-3.597
-3.597
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000
6.971
22
6.912
1.999
4.913
-11.017
-11.017
52.888