IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.10.2016 17:02:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Işıklar Enerji A.Ş- Usaş A.Ş. Birleşmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
USAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.06.2016
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2016
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Borsa da İşlem Gören

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
2.561.724,9
2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
283.559.539,31
283.559.539,31
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
286.121.264,21 TL
0 TL
0 TL
286.121.264,21 TL
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 07.06.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 130467 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Holding A.Ş. ve 231820 sicil numarası ile kayıtlı Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile (Şirketimiz bünyesinde) birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu işlemlerle ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gelinen aşamada: 24.10.2016 tarihli toplantısında,

a) Halka açık olmayan Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemine dâhil edilmesinin teknik bazı sorunlara neden olabileceğini, bunun da birleşme sürecini akamete uğratabileceğini değerlendirerek Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemi dışında tutulmasına,

b) Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 231820 sicil numarası ile kayıtlı Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile (Şirketimiz bünyesinde) birleşmesi çalışmalarına devam edilmesine,

Oy birliği ile karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.