USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.10.2016 16:31:40
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Birleşme süreci hakkında bilgilendirme.

İlgili Şirketler
[IEYHO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 07.06.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 130467 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Holding A.Ş. ve 186691 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde) birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına, karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu işlemlerle ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gelinen aşamada:

a) Halka açık olmayan Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemine dâhil edilmesinin teknik bazı sorunlara neden olabileceğini, bunun da birleşme sürecini akamete uğratabileceğini değerlendirerek Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemi dışında tutulmasına,

b) Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 186691 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ıncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye     Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde) birleşmesi     çalışmalarına devam edilmesine, 

        

Oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.