METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.10.2016 16:37:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Tescil İlanı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
22.08.2016
Genel Kurul Tarihi
22.09.2016
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.09.2016
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parselde kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve 02217 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 8 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın devrinin yapılarak tapuda tescil edilmesinin SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,
3 - İkinci madde de belirtilen sözleşme kapsamında Şirketimizin payı olan % 40 hissenin de A.E.B. Turizm ve Büyükhanlı Kardeşler e kalan borcumuzu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması; söz konusu devir işlemleri SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,
4 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
METEMTUR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET İLANI VE VEKALETNAME 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.09.2016 tarihinde, saat 11.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 21.09.2016 tarih ve 18814646 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Metur Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Metur Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 22/09/2016 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.