TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU

4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:26.09.2016 19:43:55
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Katılım Şemsiye Fonu
ISIN Kodu
TRYTEBP00047
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB Porföy Yönetimi A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:30-12:30
TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu
5000
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tebportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Amacı veya Stratejisi
İhraç Sıra Numarası
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon;toplam değerinin en az %80!i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından(Sukuk) oluşan Katılım Fonu'dur. Yabancı ihraçların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır.Fon porföyüne %20'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi
100
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul
(0212) 376 63 00
(0212) 211 63 83
pys@teb.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
FÜSUN TÜR
Direktör
02123766322
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN
Müdür
02166353904
yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK
Yönetici
02166353921
cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY
Yönetici
02166353923
elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL
Yönetici
02166353925
ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI
Yönetici
02166353929
engin.yesilbagli@teb.com.tr