METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.09.2016 16:36:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki ayrılma hakkı kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yapılan işlem düzeltme olmayıp, hak kullanımı ile ilgili açıklamadır.
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
11 Şubat 2014 tarihinde "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e payı olan % 60 lık kısmın devri ve borç kapaması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2016
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyu ile
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.09.2016
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
28.09.2016
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati
09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
11.10.2016
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati
17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap
205717
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı
Hak kullanımını takip eden ilk iş günü saat 17:00 ye kadar
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
METUR, TREMETU00012
0,99
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ayrılma Hakkı Bilgilendirme.pdf
EK: 2
Metur Ayrılma HakkıTalep Formu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.