METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.08.2016 17:15:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki ayrılma hakkı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Sözleşme gereği yüklenici firmanın % 60 pay devri ve gayrimenkul karşılığı borç ödemesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2016
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.09.2016
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
METUR, TREMETU00012
0,99
Para Birimi
TRY
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.