VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Gönderim Tarihi:15.07.2016 16:42:26
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ortaklığın dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödediği komisyon ve ücretler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36. maddesinin ç bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının 19'uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve ücretlerin toplamının, ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değere oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Haziran 2016 dönemi dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık

Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
Ocak-Mart 2016
Nisan-Haziran 2016
Ocak-Haziran 2016
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
4.761
4.762
9.523
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL)
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
17.773.734
17.818.853
17.796.118
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,026787
% 0,026725
% 0,053512