DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.06.2016 16:30:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz payların kayden dağıtım tarihi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.04.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
11.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
996.000
373.500
37,50000
0
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024
Nâma
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
7.004.000
2.626.500
37,50000
0
B Grubu
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
8.000.000
3.000.000,000
37,50000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
22.06.2016
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
3.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
20.04.2016
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
13.06.2016
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
24.06.2016 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
23.06.2016 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Haziran 2016 tarih 13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 373.500 TL itibari değerde nama yazılı imtiyazlı A Grubu ve 2.626.500 TL itibari değerde B Grubu hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında beher paya % 37,50 oranında bedelsiz pay olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydî sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 22 Haziran 2016 tarihinde başlamak üzere kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.