ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:04.06.2024 16:27:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5. maddesi uyarınca,

    Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burak SOYLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın KAYAMAN ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem AKIŞ'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına;

    Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem AKIŞ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TARMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Nalan KAYA'nın Seri: II N 17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine    

    Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın KAYAMAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Funda TACİR'in ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem AKIŞ'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.