MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:16.02.2024 23:10:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.01.2024
Genel Kurul Tarihi
16.02.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.02.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
16.02.2024 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2
TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Toplantı yeter sayısı sağlanamadığından dolayı ertelenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
16.02.2024 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
16.02.2024 TARİHLİ GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı yeter sayısı sağlanamaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.