RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:31.01.2024 18:31:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Devir Sözleşmesi hk.

İlgili Şirketler
[MIPAZ, TETMT]
İlgili Fonlar
[SEC, RZG]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nde ("TETMT") sahip olduğumuz ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 454.210,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet ve %40,6 oranında payın;

  

-           Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (%5,3 oranında 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu pay),

  

-           Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (%35,3 oranında 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu pay),

  

devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

  

Yine Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nde ("TETMT") sahip olduğumuz ve TETMT'nin ödenmiş sermayesinin 50.235,00 TL nominal değerli 5.023.500 adet ve %4,5 oranında payını;

  

-           Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (%4,1 oranında 45.566,00 TL nominal değerli 4.556.600 adet B Grubu pay),

  

-           Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (%0,3 oranında 3.601,00 TL nominal değerli 360.100 adet B Grubu pay) ve

  

-           Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (%0,1 oranında 1.068,00 TL nominal değerli 106.800 adet B Grubu pay)

  

devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 408.296,46 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştır.

  

Bu kapsamda devir işlemi,

  

-           Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak toplamda 111.878.183,29 Türk Lirası,

  

-           Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 370.348,10 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 11.223.510,27 Türk Lirası,

  

-           Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 29.267,95 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 886.974,01 Türk Lirası, ve

  

-           Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 8.680,41 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 263.062,43 Türk Lirası

  

bedel üzerinden 31.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve "Kapanış" işlemleri 31.01.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

  

 

  

Saygılarımızla, 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.