KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.01.2024 18:15:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye artırımı SPK başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
650.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KONTR, TREKNTR00013
200.000.000
250.000.000,000
125,00000
KONTR, TREKNTR00013
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
200.000.000
250.000.000,000
125,00000
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL)
250.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KONTR, TREKNTR00013
200.000.000
200.000.000,000
100,00000
1,00
KONTR, TREKNTR00013
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
200.000.000
200.000.000,000
100,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.01.2024
SPK Başvuru Tarihi
24.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.12.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılması için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru dahilinde SPK'na sunulan Taslak izahname ve Fon Kullanım Raporu ekte yer almaktadır.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kontrolmatik Fon Kullanım Raporu .pdf
EK: 2
Kontrolmatik Taslak İzahname.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.